Tips ouders

Hoe help ik mijn kind?

1. Leesonderricht:

 • herhaal dagelijks de aangeleerde woorden en letters(klik-klak/boek)
 • medeklinkers stemloos (dof) verklanken
 • kernwoorden aanvankelijk in afzonderlijke klanken splitsen
 • positie van een klank laten bepalen ( waar hoor ik ‘m’ in boom?)
 • steeds luidop laten lezen
 • steeds wijzen op de leesrichting
 • hou de duur van het oefenen beperkt (wisselrijtjes 3-5’ lezen met timer, aanduiden op het blad volgende dag nog eens)
 • laat je kind zorg dragen voor het leesboek

 2. Rekenonderricht

 • controleer het juist benoemen van een cijfer
 • controleer de juiste associatie tussen hoeveelheid,getalbeeld en getal
 • bij het zien van een getalbeeld onmiddellijk het getal kunnen zeggen zonder te tellen
 • controleer de kennis van wiskundige tekens en symbolen
 • rekenfouten steeds met behulp van concreet materiaal verbeteren
 • werk met de aangeleerde getalbeelden
 • hanteer rekentaal zoals vermeerderen,verminderen,bijdoen,afdoen, 1meerdan,1minder dan, komt voor, komt na.

3. Schrijfonderricht

 • controleer pennenzak (gom,scherpe potloodpunt)
 • let op goede schrijfhouding en potloodgreep
 • laat steeds oefenen tussen 2 HULPLIJNEN
 • eis nauwkeurigheid bij het correct uitvoeren van een schrijfpatroon (zie schrijfboekje) maak desnoods gebruik van een greepsteuntje

4 VARIA /belangrijke afspraken!

 • parafeer dagelijks zowel agenda als huistaak voor gezien
 • huistaken worden steeds in dezelfde huistakenmap meegegeven naar school
 • toetsen horen ook in een toetsenmap en worden ondertekend
 • mededelingen,strookjes en nieuwsbrieven in dezelfde map
 • ingevulde strookjes liefst zo vlug mogelijk terug bezorgen
 • streef regelmaat na met je kind (afspraken over het tijdstip van een huistaak)
 • zorg voor een rustige,uitnodigende werkomgeving
 • maak samen met je kind de schooltas klaar
 • binnen blijven in de speelzaal bij ziekte kan mits schriftelijke aanvraag
 • moedig je kind steeds aan: zorg voor positieve appreciatie