Wiskunde

Wat leren de kinderen in het eerste leerjaar?
Getalbegrip tot 20
Getallen lezen
Cijfers op de juiste manier schrijven
Getalbeelden benoemen
Begrippen: meer, minder, evenveel, het minst, het meest, de helft,  het dubbel
Plaats in de rij benoemen met begrippen: eerst, voorlaatst, tweede
De symbolen: ≠  >  <
Getallenrij aanvullen
Splitsingen tot 20
Optellen en aftrekken tot 20 met brug/zonder brug
Meten met meter, liter en kilogram
Kloklezen: het uur en halfuur
Geldwaarden
Vormleer: ruimtefiguren en vlakke figuren

Geef een antwoord