Getallen

Hoeveelheden tot 5 vergelijken

Gelijk – evenveel

Gelijk - evenveel

4 is gelijk aan 4

____________________________________________________________________________________________

Niet gelijk – niet evenveel

Niet gelijk - niet evenveel

3 is niet gelijk aan 4

4 is niet evenveel als 5

__________________________________________________________________________________________________

Het hapmonster

Het hapmonster
4 is meer dan 3

2 is minder dan 3

                                                                             

Oefenblad: Hoe schrijf ik het hapmonster?

 

 

 

 Splitsingen

Klik hier om de splitsingen tot 10 te downloaden: splitsingen

Knip de splitsingen uit en oefen maar

Extra oefeningen:

Getallenlijn

Getallenlijn

Reeks afmaken

De cijferrups

Groepjes maken

Samen 10

Splitsen leeg oefenblad

Splitsen

Splitsen

Splitsen van 12-14-16-18

Splitskaarten

Huisjessplitsspel